cz en

ShagyaArab.comShagyaArab.com

Chov špičkových shagya arabů nedaleko Plzně


Změna rodiny 11-CZ GRATIOSA

[sobota, 28. srpen 2010]

Obě klisny - Shakira i její dcera Safíja patřily k rodině 11-CZ GRATIOSA ( mezinárodně značená 592 Gratiosa r. 1803 ).

Pečlivou spoluprací expertů na chov shagya arabů v Evropě (s nemalým přispěním i našeho p. Dlaboly) a studováním archivních materiálů byly dohledány další generace této rodiny až do roku 1783. Jedná se o rodinu evidovanou v Radovci pod číslem XLVII.Tato rodina tak nese od letošního roku nové mezinárodní označení, a to 131 Moldauerin geb. 1783 Bukowina (Radautz fam. XLVII)

I v České republice bude pod tímto novým názvem, samozřejmě ale i nadále evidovaná jako Rodina č. 11-CZ.

A jak to tedy s klisnou Gratiosa bylo?

Nová zakladatelka rodiny, klisna 131 Moldauerin, narozená v r. 1783 v Bukovině byla připuštěna španělským hřebcem Reale( ten je po španělském hřebci Capricioso, nar. 1777) a dala s ním klisnu 325 Reale narozenou r. 1798 v Mezöhegyes. A tato klisna dala s meklenburským hřebcem Pakscwitz klisnu 592 Gratiosa, narozenou r. 1803 taktéž v Mezöhegyes.

Naše klisny Shakira a Safíja jsou už 23. a 24. generací této rodiny.


vložil: admin 11:30 [permalink] [comment]